Ambulance klinické logopedie v okrese Žďár nad Sázavou


Mgr. Olga Pavlíková 728 440 384

Mgr. Eva Tulisová 778 008 296

Mgr. Jana Zelenková 777 538 766

Mgr. Veronika Němcová 608 090 059

Mgr. Michaela Schmeidlerová 778 008 297

Mgr. Darina Čurdová, Ph.D. 778 008 295

Nabídka našich služeb

V rámci logopedické péče poskytujeme:

 • komplexní služby v oblasti klinické logopedie se zaměřením na poruchy komunikace u dětí i dospělých

 • logopedickou prevenci, diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých

 • logopedické vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na SŠ, VŠ)

 

Nabízíme logopedickou péči se zaměřením na:
 • dyslalii (vady výslovnosti, reedukace hlásek)

 • vývojovou dysfázii

 • opožděný vývoj řeči

 • afázii (stavy po CMP, polytraumatech)

 • koktavost (balbuties)

 • breptavost (tumultus sermonis)

 • palatolalii

 • dysartrii

 • poruchy polykání (dysfagii) 

 • elektivní mutismus ad.