Ambulance klinické logopedie v okrese Žďár nad Sázavou


Mgr. Olga Pavlíková: 728 440 384

Mgr. Hana Vyhlídalová: 778 008 295

Mgr. Jana Krejčí: 778 008 297

Mgr. et Mgr. Darina Čurdová, Ph.D.: 778 008 296
Nabídka našich služeb

V rámci logopedické péče poskytujeme:

 • komplexní služby v oblasti klinické logopedie se zaměřením na poruchy komunikace u dětí i dospělých

 • logopedickou prevenci, diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých

 • logopedické vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na SŠ, VŠ)

 

Nabízíme logopedickou péči se zaměřením na:
 • dyslalii (vady výslovnosti, reedukace hlásek)

 • vývojovou dysfázii

 • opožděný vývoj řeči

 • afázii (stavy po CMP, polytraumatech)

 • koktavost (balbuties)

 • breptavost (tumultus sermonis)

 • palatolalii

 • dysartrii

 • poruchy polykání (dysfagii) 

 • elektivní mutismus ad.