Ambulance klinické logopedie v okrese Žďár nad Sázavou


Mgr. Jana Matoušková 777 538 766
Mgr. Radka Vobejdová 608 203 245
Mgr. Radka Šprlová 608 166 342
Mgr. Eva Tulisová 778 008 296

Mgr. Hana Vyhlídalová 608 090 059
Mgr. Hana Symonidesová 778 008 297

Mgr. Darina Čurdová, Ph.D. 778 008 295

Mgr. Olga Pavlíková 728 440 384

Nabídka našich služeb

V rámci logopedické péče poskytujeme:

 • komplexní služby v oblasti klinické logopedie se zaměřením na poruchy komunikace u dětí i dospělých

 • logopedickou prevenci, diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých

 • logopedické vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na SŠ, VŠ)

 

Nabízíme logopedickou péči se zaměřením na:
 • dyslalii (vady výslovnosti, reedukace hlásek)

 • vývojovou dysfázii

 • opožděný vývoj řeči

 • afázii (stavy po CMP, polytraumatech)

 • koktavost (balbuties)

 • breptavost (tumultus sermonis)

 • palatolalii

 • dysartrii

 • poruchy polykání (dysfagii) 

 • elektivní mutismus ad.