Ambulance klinické logopedie v okrese Žďár nad Sázavou


Mgr. Olga Pavlíková: 728 440 384

Mgr. Hana Vyhlídalová: 778 008 295

Mgr. Jana Krejčí: 778 008 297

Mgr. et Mgr. Darina Čurdová, Ph.D.: 778 008 296
Informace k logopedické péči

  • K logopedickému vyšetření je nutné se předem telefonicky objednat.

  • Při telefonickém objednávání prosím respektujte čas ambulantních hodin. Pokud se nedovoláte ihned, máme nejspíše klienta na terapii, zavoláme Vám ve volné chvíli zpět.

  • Dodržujte dohodnuté termíny začátku logopedické terapie.

  • V případě, že se na sjednaný termín návštěvy nemůžete z jakýchkoli důvodů (rodinné, pracovní či zdravotní) dostavit, omluvte se prosím z terapie včas, abychom mohli nabídnout volný termín jinému klientovi, který by měl o terapii zájem.
  • Pokud jste nemocní, domluvte si raději náhradní termín.
  • Hlaste všechny změny osobních údajů (příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna).

 

První návštěva
Na první konzultační schůzce zhodnotíme Vaše komunikační schopnosti, posoudíme vhodnost logopedické terapie a dohodneme se spolu na dalším postupu. 

Je třeba si přinést:

  • doporučení od lékaře (dětského nebo praktického lékaře, případně jiného odborného lékaře)
  • kartičku zdravotní pojišťovny

 

                                                                                                                                                                                          Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu